Museum TwentseWelle

Als resultaat van een mogelijke update van de speurkoffer heeft Bureau Viamia een toevoeging ontwikkeld met gebruikmaking van Augmented Reality. Een aanzet om een meer belevende en tot de verbeelding sprekende leerinhoud te ontwikkelen.

Delen