Digiwak

10.000 plaatjes zoeken…

Het Nederlands is de voertaal bij alle vakken op de basisscholen in Nederland. Dit betekent dat niet alleen het leren van de Nederlandse taal belangrijk is, maar ook het leren in de Nederlandse taal van belang is.

In 2010 is aan de Universiteit van Amsterdam de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK) ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De lijst bevat 9052 woorden voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Digiwak.nl is het online overzicht van de woorden die leerlingen van het primair onderwijs moeten beheersen.
Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere taal- en leesvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs. 

Sinds 2014 is Bureau Viamia betrokken bij de verbetering van de site. In de oude versie waren er alleen de woorden en moest de leerkracht er zelf plaatjes bij zoeken om er mee te kunnen werken. Dat bleek voor velen te veel tijd te kosten en dus een drempel om met Digiwak.nl te werken.

De opdracht voor Bureau Viamia was om bij elk woord een passende afbeelding te vinden en de site te vernieuwen in vormgeving zodat deze aantrekkelijk en toegankelijk wordt.
Op de site zijn de woorden nu in thema’s en clusters ingedeeld, zodat selectie makkelijk is. Elk woord heeft een omschrijving, voorbeeldzin en een afbeelding.

Daarbij kwam de opdracht ook voor de nieuwkomers een ingang te bieden.
In korte tijd moeten nieuwkomers hun Nederlandse woordenschat opbouwen. Welke woorden bied je aan? Welke woorden zijn geschikt en nodig? In samenwerking met het ITTA Uva en in opdracht van LOWAN/OCW zijn 3000 basiswoorden opgedeeld voor onder-, midden- en bovenbouw.
Ook deze selectie is opgenomen in Digiwak.nl

Oplevering januari 2017

Delen