Basisschool de Mare

Over inzicht en uitzicht…

Vanaf april 2016 zijn wij betrokken bij De Mare, een PC basisschool in Almelo. Een grote school, 19 groepen, twee locaties. De nieuwe directeur zet zich in om het team te begeleiden naar toekomstonderwijs. De identiteit, de missie en de visie van de school zijn uitgangspunt om op een geleidelijke manier de school om te buigen naar vertrouwde, veilige omgeving waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien en zich de tools en skills eigen maken die nodig zijn in de 21 e eeuw. 


Opdracht voor Bureau Viamia was een onderzoek te doen naar waar de leerkrachten zelf staan, wat ze willen en hoe dat ingepast kan worden in het huidige schoolaanbod. Het onderzoek reikte al snel verder dan een enthousiaste workshop. Niet alleen de leerkrachten, maar ook leerlingen en ouders zijn erbij betrokken. Het blijkt een proces te zijn waar wij een speler in zijn en wat we zorgvuldig uitvoeren en ondersteunen.

Delen