de Omtrek

De Omtrek is een website in wording met een onderwijsaanbod voor het PO. Vol met inspiratie om lessen te maken die met elkaar samenhangen. Waardoor lesgeven enthousiasmeert en leerlingen gretig naar meer worden! Het biedt een netwerk van leerlijnen waar jezelf als leerkracht routes mee uitstippelt en die alle vakken beslaan.  Gebaseerd op het Nieuwe Lees meer overde Omtrek[…]

@ De Mare

Voortvloeiend uit een vernieuwde visie is er een logo en huisstijl ontwikkeld die past bij de school, de tijd en toekomst. Uitgevoerd door Beeldbouw Enschede.

Museum TwentseWelle

Als resultaat van een mogelijke update van de speurkoffer heeft Bureau Viamia een toevoeging ontwikkeld met gebruikmaking van Augmented Reality. Een aanzet om een meer belevende en tot de verbeelding sprekende leerinhoud te ontwikkelen.

Culturage

Voor de Enschedese variant van Cultuureducatie met Kwaliteit heeft Bureau Viamia o.a een leerlijn ‘beeldend’ ontwikkeld waarmee leerkrachten lessen kunnen geven. Lessen die aansluiten op de kernvakken en daardoor vakoverschrijdend zijn. Voor leerkrachten een toegankelijker instapmodel dan het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’.